Hitta din väg till framgång

Arkiv

  • Förbunden i öppet brev till politikerna: ”Sviker medborgarna”

Förbunden i öppet brev till politikerna: ”Sviker medborgarna”

Bristen på antalet idrottsytor och anläggningar är stor i Stockholm. 
Något som nu har fått en mängd olika idrottsförbund i Sveriges huvudstad att rikta kritik till politikerna i ett öppet brev.

Det är ingen nyhet att Stockholm lider av en stor brist av idrottsanläggningar och idrottsytor. Något som den sittande regeringen lovande att ändra på men som förblev ett tomt löfte. Det menar de tio lokala specalistförbund i Stockholm som nu riktar kritik mot politikerna i ett öppet brev.

”Politiken sviker medborgarna i Stockholm med löften som inte räcker –
tillgången på idrottsanläggningar än mer katastrofal”

Så lyder inledningen i brevet från idrottsförbunden som menar att situationen i Stockholm för idrottsklubbarna har i flera år varit ansträngd gällande ytor.

”Den nuvarande majoriteten i Stadshuset gick till val 2014 med löfte om att öka investeringarna i idrottsanläggningar under mandatperioden från 1 till 2 miljarder kronor. Investeringarna har i huvudsak använts till reinvesteringar i eftersatt underhåll av anläggningar som vida överskridit kalkylerade kostnader och utan någon egentlig ökad anläggningskapacitet”, står att läsa i brevet som skickades ut i ett pressmeddelande strax efter lunch på måndagen.

Inför det stundade valet har det återigen kommit fram nya löften från både Socialdemokraterna och Nya Moderaterna att fortsätta investeringarna med att lägga till ytterilgare två miljarder under mandatperioden.

Men det är en för liten summa menar brevets avsändare som inte tycker det täcker behovet av idrottsanläggningar. 500 miljoner per år kommer inte räcka så långt menar idrottsförbunden.

”HOTAR LANDETS STÖRST FOLKRÖRELSE”

Stadens idrottspolitiska program utgår från att de nuvarande anläggningarna ska upprustas och att nya investeringar ska göras i proportion till befolkningstillväxten i staden och med prioritering av särskilt eftersatta områden.

”Att bygga ikapp så att medborgarna får samma chans till ett aktivt liv som i Göteborg och Malmö anses inte realistiskt i närtid. En ambitionsnivå som måste ifrågasättas och som hotar landets största folkrörelse såväl som våra medborgares rätt till ett hälsosamt liv”

Man skriver vidare att Stockholms idrottsförvaltning har presenterat beräkningar för politikerna om det konkreta anläggningsbehovet under kommande mandatperiod och ända fram till 2040, med utgångspunkt i det idrottspolitiska programmet.

En analys av behovsberäkningarna visar att behovet är ytterligare 17 sporthallar, 3 friidrottsanläggningar, 2 simhallar, 3 ishallar och 6 konstgräsplaner motsvarande en investering på över 2,5 miljarder kronor, alltså totalt 4,5 mdr kronor under mandatperioden. Då utan stora utfästa reinvesteringarna medräknade.

”För att säkra våra medborgares folkhälsa och bygga ikapp gentemot övriga kommuner behövs stora delar av investeringsmedlen bli permanenta över kommande två decennier”

Enligt avsändarna är det mer än bara ekonomi och pengar som står på spel.

”Betydelsen av idrott och rörelse för barn och ungdomars hälsa och inte minst integration mellan olika samhällsgrupper är oomtvistlig och stor. Möjligheterna att idrotta i Stockholm stad är dock tyvärr sämre än i någon annan kommun av någon storlek då tillgången på idrottsanläggningar bortprioriterats under flera decennier.”

Kommentarer

Skriv en kommentar

mood_bad
  • Det finns inga kommentarer än.
  • chat
    Skriv en kommentar
    keyboard_arrow_up